Traduceri tehnice

  • Manuale de utilizare, specificații tehnice, fișe de securitate

  • Documentații de licitații, caiete de sarcini

  • Manuale și proceduri de calitate

  • Studii de fezabilitate

  • Contracte comerciale

  • Procese tehnologice

  • Website-uri

  • Interfețe software

  • La cererea clienților, legalizăm traducerea la un notar public.