Termeni de folosire

 

Utilizarea acestui site înseamnă acceptarea Condițiilor de Utilizare și a Politicii de Confidențialitate.

 

CONDIȚII DE UTILIZARE

Prezentul contract  încheiat între Dumneavoastră și Vertical Search SRL reglementează modul în care utilizați serviciile Specificatii-Tehnice.ro, denumit în continuare  site, site-ul, Specificatii-Tehnice.ro

Site-ul Specificatii-Tehnice.ro este proprietatea S.C. Vertical Search S.R.L.

CERINȚE PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR

Serviciile furnizate de acest site se adresează numai persoanelor majore și persoanelor minore care au împlinit vârsta de 14 ani și au acordul reprezentanților legali pentru a utiliza acest site.

Accesul la și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor Condiții de Utilizare, din care face parte integrantă Politica de Confidențialitate, postată separat, precum și orice alte politici postate separat în alte secțiuni ale site-ului, dacă este cazul. Orice modificare a acestor Condiții precum și toate legile și reglementările aplicabile sunt considerate a fi parte integrantă din prezentele Condiții de Utilizare. În cazul în care orice zonă sau secțiune a acestui site conține reguli specifice privind utilizarea sa, acele reguli sunt direct aplicabile și sunt considerate că fac parte integrantă din prezentele Condiții de Utilizare. În cazul în care există neconcordanțe între prezentele Condiții de Utilizare și regulile speciale postate separat, vor prevala regulile speciale.

Folosirea sau continuarea folosirii acestui site semnifică acceptarea prezentelor reguli, denumite în continuare Condiții sau Condițiile și reprezintă acordul legal, intervenit între dumneavoastră și S.C. Vertical Search S.R.L. (Specificatii-Tehnice.ro). Vă rugăm să citiți cu atenție regulile conținute de această secțiune înainte de utilizarea site-ului. Dacă nu sunteți de acord, fară rezerve, cu regulile cuprinse în categoria Condiții de Utilizare, vă rugăm să nu accesați și utilizați acest site.

MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

Specificatii-Tehnice.ro își rezervă dreptul de a modifica prezentele reguli sau de a introduce noi reguli, fără notificare prealabilă. Noile reguli sau modificările acestora devin aplicabile din momentul publicării acestora pe site. Pentru a beneficia de o utilizare optimă vă recomandăm să consultați periodic secțiunea Termeni și Condiții. Prin utilizarea site-ului confirmați că ați fost informat despre și legat de orice modificare a acestor termeni și sunteți ținut de respectarea acestora. Orice modificare a prezentei categorii făcută de orice altă persoană în afară de Specificatii-Tehnice.ro nu va fi considerată valabilă sau aplicabilă, decât dacă a fost ratificată de Specificatii-Tehnice.ro printr-un acord scris și semnat de către un reprezentant autorizat al Specificatii-Tehnice.ro.

CONDUITA UTILIZATORULUI

Sunteți de acord că nu veți utiliza prezentul site pentru:

1) a încărca, descărca, afișa, transmite prin email, trimite, depozita sau a pune la dispoziție în alt fel, orice conținut care este ilegal, de natură a hărțui, amenința, dăuna, produce dol, defăima, calomnia, sau care este abuziv, violent, obscen, vulgar, agresiv față de viața privată a altei persoane, instigă la violență, discriminare rasială sau etnică, sau este inacceptabil în orice alt fel;

2) a urmări, hărțui, amenința sau dăuna unei alte persoane;

3) în cazul în care sunteți adult, a solicita informații cu caracter personal sau de altă natură de la un minor (orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani sau orice altă vârstă, definită de legile locale ca vârsta majoratului) pe care nu îl cunoașteți personal, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele: nume complet sau nume de familie, adresa de domiciliu, cod poștal, număr de telefon, poză, adresa de email, sau numele școlii, sau a prietenilor minorului;

4) a pretinde că sunteți orice altă persoană, fizică sau juridică, decat în realitate - nu puteți să vă asumați nicio altă identitate sau personalitate (inclusiv a unor celebrități)-, persoană juridică, alt utilizator Specificatii-Tehnice.ro, angajat al Specificatii-Tehnice.ro, sau să mințiți în legatură cu afilierea dumneavoastră cu o persoană fizică sau juridică (Specificatii-Tehnice.ro își rezervă dreptul de a respinge sau bloca orice ID sau adresă de email care ar putea fi considerate drept asumare de identitate sau personalitate falsă, sau utilizare abuzivă a numelui sau identității altei persoane);

5) a vă implica în orice încălcare a drepturilor de autor sau încălcare a altor drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv încărcarea oricărui conținut pe care nu aveți dreptul să îl încărcați), sau a dezvălui orice secret profesional sau informație confidențială, cu încălcarea unui acord de confidențialitate sau de muncă, pe care sunteți ținut să-l respectați;

6) a afișa, trimite, transmite sau pune în alt fel la dispoziție orice mesaje de email nesolicitate sau neautorizate, publicitate, materiale promoționale, corespondență de tip junk, spam, sau scrisori lanț, inclusiv, dar fără a se limita la, publicitate comercială sau anunțuri informative transmise în masă;

7) a falsifica vreun identificator al pachetelor TCP-IP sau vreo parte a informațiilor din identificatori într-un email sau într-o postare pe un grup de știri, sau a introduce în alt fel informații într-un identificator în scopul de a induce în eroare destinatarii cu privire la originea oricărui conținut transmis prin intermediul Serviciului („spoofing");

8) a încărca, posta, transmite prin email, trimite, depozita sau pune în alt fel la dispoziție orice material care conține viruși sau orice alte coduri, fișiere sau programe informatice menite a dăuna, interfera sau restricționa funcționarea normală a site-ului (sau a oricărei părți a acestuia), sau a oricărei alte componente software sau hardware a computerului;

9) a interfera sau întrerupe site-ul (inclusiv prin accesarea site-ului prin orice mijloace automatizate, precum scripturi sau web crawlers) sau orice servere, rețele conectate la site sau orice politici, cerințe sau regulamente ale rețelelor conectate la site (inclusiv orice acces, utilizare sau monitorizare neautorizate ale datelor sau traficului aferent acestora);

10) a planifica sau a vă implica în nicio activitate ilegală;

11) a aduna și stoca informații cu caracter personal în legătură cu vreun alt utilizator al site-ului în scopul utilizării acestora pentru oricare dintre activitățile interzise prin prevederile de mai sus.

Nu aveți permisiunea de a publica pe acest site sau efectua orice tranzacție care a fost inițiată folosind acest site, care poate determina Specificatii-Tehnice.ro să încalce orice lege în vigoare sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, industrială sau orice alte drepturi ale terților.

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră și să faceți demersurile necesare pentru a actualiza rapid informațiile în caz de modificare a acestora.

Dacă veți furniza informații care sunt false, inexacte sau incomplete, sau despre care avem motive rezonabile de a suspecta că sunt false, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula contul dvs. (dacă este cazul) și de a vă restricționa orice utilizare actuală sau viitoare a acestui site și a serviciilor oferite în legătură cu acestea (sau orice parte a acestuia). În plus, contul dvs. Specificatii-Tehnice.ro și accesul sau informațiile care cuprind profilul utilizatorului create sau furnizate în legătură cu acest site nu pot fi transferate sau vândute către terțe persoane.

GARANŢII

Site-ul Specificatii-Tehnice.ro oferă utilizatorilor şansa de a beneficia de informaţii despre produsele şi serviciile furnizate de firmele care fac parte din baza de date Specificatii-Tehnice.ro. Aveţi posibilitatea de a contacta furnizorii, producătorii şi orice altă terţă persoană prezentă sau care publică materiale publicitare pe site. De asemenea Specificatii-Tehnice.ro facilitează utilizatorilor obţinerea de oferte şi preţuri. Descrierea şi referirile făcute la produse nu constituie o garanţie şi nu implică acordarea de către Specificatii-Tehnice.ro a vreunei astfel de garanţii.

Specificatii-Tehnice.ro nu se implică în vânzarea de produse prin intermediul site-ului. În consecinţă, Specificatii-Tehnice.ro nu deține control asupra tranzacţiilor efectuate. Condiţiile şi informaţiile furnizate de site nu prevalează asupra termenilor şi condiţiilor de achiziţie a produselor şi serviciilor. Nu vă putem asigura că un utilizator, cumpărător, furnizor sau prestator va finaliza o tranzacţie sau că o tranzacție va fi finalizată într-un mod satisfăcător. Vă încurajăm să comunicaţi direct cu utilizatorii, cumpărătorii, furnizorii și prestatorii prin instrumentele disponibile pe acest site sau prin alte mijloace comerciale disponibile pe care le-aţi putea folosi în mod normal în efectuarea de tranzacții. Alegerea furnizorului sau prestatorului de servicii este în mod exclusiv responsabilitatea dumneavoastră.

RESPECTAREA CONŢINUTULUI

Prin utilizarea acestui site înțelegeți că toate informațiile (inclusiv, dar fără limitare la informații furnizate atunci când subscrieti pentru un cont Specificatii-Tehnice.ro), date, text, software, muzică, sunet, fotografii, imagini, grafice, video, mesaje, logo-uri sau alte materiale (cu denumirea generică de „conţinut”), indiferent dacă sunt postate public (inclusiv pe orice forumuri sau alte zone publice) sau transmise privat prin intermediul acestui site (către noi sau alți utilizatori, furnizori sau prestatori), acestea reprezintă responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care provin astfel de informaţii. Acest lucru înseamnă că utilizatorii şi nu Specificatii-Tehnice.ro sunt pe deplin responsabili pentru toate materialele pe care le încarcă, trimit prin e-mail, transmit sau pun la dispoziţie prin intermediul acestui site. Specificatii-Tehnice.ro nu va fi răspunzător în nici un fel pentru orice conţinut postat de dumneavoastră sau terțe persoane, inclusiv, dar fără a se limita la: orice erori sau omisiuni în orice astfel de conţinut sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel suportate ca urmare a utilizării unui astfel de conţinut postat, listat, trimis prin e-mail, transmis sau pus la dispoziție prin intermediul acestui site. Specificatii-Tehnice.ro nu controlează Conținutul postat de dumneavoastră sau de terțe persoane și ca atare, nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea unui astfel de Conținut.

Cu excepția cazurilor expres prevăzute în prezenta secţiune sau în politica de confidențialitate postată separat, orice comunicare sau conţinut postat sau listat de dumneavoastră pe acest site sau transmis către Specificatii-Tehnice.ro prin poșta electronică sau în alt mod, inclusiv, dar fără limitare la comentarii în concursuri sau tombole, eseuri, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea, sunt şi vor fi tratate ca neconfidenţiale și fără drept de proprietate putând fi utilizate de către Specificatii-Tehnice.ro, furnizorii, prestatorii (inclusiv filialele lor, cu agenți sau antreprenori) şi alți utilizatori pentru orice scop, inclusiv dar fără limitare la reproducerea, modificarea, dezvăluirea, transmiterea, publicarea, difuzarea şi postarea pentru publicitate sau promovare în orice mijloc mass-media, fără permisiunea, acordul, plata sau alte redevențe, cu excepţia cazului în care aceste utilizări sunt interzise prin lege. Mai mult, Specificatii-Tehnice.ro, furnizorii şi prestatorii (și filialele lor respective, agenți sau contractori), au libertatea de a folosi orice idei, concepte, know- how sau tehnici conținute în orice astfel de comunicare pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea şi producerea de produse sau servicii de marketing folosind informațiile conținute în această comunicare sau de acest conținut.

Specificatii-Tehnice.ro poate modifica, şterge sau actualiza orice secţiune a site-ului oricând şi fără notificare prealabilă. Conţinutul postat de Specificatii-Tehnice.ro este publicat doar în scopuri informative, iar Specificaţii-Tehnice.ro nu poate fi ţinut răspunzator în niciun mod pentru corectitudinea informaţiilor publicate pe site.

DREPTURILE DE AUTOR ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepţia cazurilor expres menţionate, Specificatii-Tehnice.ro sau afiliaţii săi, furnizori sau alte terţe persoane deţin în deplină proprietate toate informaţiile conţinute de acest site, precum şi cele legate de întocmirea acestuia, inclusiv, dar fără limitare la toate drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, denumirile comerciale, logo-uri, şi alte drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, cum ar fi text, imagini, grafice, logo-uri, clipuri audio, video şi alte materiale publicate pe site-ul web.

LICENŢĂ LIMITATĂ

Puteţi vizita şi utiliza acest site şi informaţiile conţinute de acesta, numai pentru a obţine informaţii despre firme, produse sau servicii. Nu puteţi reproduce, copia, modifica, transmite, afişa, publica, vinde, acorda licenţă de transfer, crea lucrări derivate, efectua, distribui sau pune la dispoziţie oricărui serviciu de informaţii sau oricărei alte terţe părţi, prin orice mijloace, metode sau procedee de orice fel, orice conţinut sau informaţie transmise prin intermediul acestui site, inclusiv transferul, descărcărea sau copierea de orice astfel de conținut pe orice unitate de disc sau alt mediu de stocare. Nu puteţi extrage date din site sau utiliza roboţi web sau orice alte instrumente similare de colectare şi extragere de date.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, aveţi posibilitatea de a imprima, descărca sau face o singură copie a listărilor şi a informaţiilor conţinute în acest site. Aceste copii sunt destinate exclusiv pentru uz personal şi nu vor fi distribuite către terţi, în scopuri comerciale sau de câştig financiar şi cu condiţia ca fiecare astfel de exemplar să respecte toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate.

Orice reproducere permisă în temeiul acestor termeni trebuie să conţină acordul Specificaţii-Tehnice.ro.

ÎNCETARE

Aceşti termeni sunt în vigoare până la rezilierea de către dvs. sau Specificatii-Tehnice.ro. Puteţi rezilia acești Termeni în orice moment prin distrugerea tuturor conținuturilor, a tuturor documentelor obţinute şi a tuturor copiilor sau fragmentelor acestora dacă au fost realizate în conformitate cu regulile prevăzute de acești termeni sau în alt mod şi au fost obţinute de pe acest site sau de pe site-uri conexe. Specificatii-Tehnice.ro poate suspenda dreptul dumneavoastră de a accesa sau utiliza acest web-site, orice caracteristică sau parte a acestuia sau schimba, suspenda ori întrerupe toate sau orice aspect ori o parte a acestui site sau orice alt serviciu, facilitate sau produs oferit prin ea, în orice moment, fără preaviz sau răspundere faţă de dumneavoastră sau orice alt utilizator ori terță parte. La reziliere nu mai sunteți autorizați să accesati acest site şi trebuie să distrugeţi toate copiile oricărui conținut obținute de pe acest site. Restricțiile impuse dumneavoastră cu privire la conținut și Conditiile de Utilizare, indemnizațiile și limitările de răspundere prevăzute în acești termeni vor supraviețui încetării.

DECLINAREA RĂSPUNDERII PENTRU GARANŢII

Conținutul postat pe Specificatii-Tehnice.ro poate conține erori, omisiuni sau greşeli de redactare ori poate fi neactualizat. Specificatii-Tehnice.ro nu declară şi nu oferă garanţii cu privire la conţinutul publicat pe acest site şi cu privire la informaţiile care sunt prevăzute pentru utilizare „ca atare” și „ca disponibil” sau că acest site ori conţinutul său vor fi disponibile, exacte, complete sau actuale. Specificatii-Tehnice.ro nu acordă niciun fel de garanţii, explicite sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanţiile de titlu, vandabilitate şi potrivire pentru un anumit scop, cu privire la acest site, orice site cu care este conexat şi produsele sau serviciile de pe acest site. Specificatii-Tehnice.ro nu garantează că funcțiile, informaţiile sau link-urile de pe acest site sau conținutul acestora vor corespunde cerinţelor şi nevoilor dumneavoastră, faptul că acest site sau conţinutul acestuia sunt corespunzătoare unui anumit scop sau că operarea acestui site sau conţinutul său vor fi neîntrerupte ori lipsite de erori, că defectele vor fi corectate sau că acest site sau serverul care îl face disponibil nu conţine viruși, viermi, cai troieni sau alte componente dăunătoare. Dumneavoastră (şi nu Specificatii-Tehnice.ro) vă asumaţi întregul cost pentru service, reparaţii sau corectare. Specificatii-Tehnice.ro nu garantează nici o obligaţie legată de utilizarea sau rezultatele utilizării conţinutului sau materialelor de pe acest site, în termeni de corectitudine, acuratețe, actualitate sau altfel de caracteristici. Sunteţi în mod expres de acord că vă asumaţi întregul risc cu privire la calitatea şi performanţa acestui site și acuratețea sau integralitatea conţinutului. Toate produsele şi serviciile de pe acest site sunt supuse garanţiilor aplicabile şi declaraţiilor acordate de producătorii care publică informaţii pe site. Prin urmare, Specificatii-Tehnice.ro nu oferă garanţii în ceea ce priveşte produsele sau serviciile publicate pe acest site.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În niciun caz, Specificatii-Tehnice.ro şi colaboratorii săi, directorii, administratorii, salariaţii, agenţii, partenerii şi licenţiatorii săi nu vor fi ţinuţi răspunzători faţă de dumneavoastră pentru orice daune directe, indirecte, speciale, accidentale sau indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de date sau profit, rezultate din:

  1. utilizarea sau imposibilitatea de a utliliza serviciul
  2. orice modificări operate la site sau orice întrerupere temporară sau permanentă a serviciului sau a oricărei părţi a acestuia;
  3. accesul neautorizat la sau modificarea transmisiunilor sau datelor dumneavoastră;
  4. ştergerea, alterarea, faptul că nu sunt păstrate şi/sau trimise sau primite transmisiunile sau datele dumneavoastră la sau prin intermediul site-ului;
  5. declaraţii sau conduite ale oricărui terţ cu privire la site;
  6. orice altă chestiune în legătură cu serviciul, chiar dacă o parte sau Specificatii-Tehnice.ro ori reprezentantul său autorizat a fost avertizat de posibilitatea producerii unor astfel de daune.

Dacă în urma utilizării conținutului sau materialelor de pe site aveți nevoie de service, reparații sau corectarea echipamentelor sau a datelor, vă asumati orice costuri aferente acestor operațiuni. Despăgubirile pe care Specificatii-Tehnice.ro va fi ținut răspunzător să le suporte, în mod exclusiv pentru daune, pierderi sau cauzele acțiunii, asumate prin contract sau nu (inclusiv, dar fără limitare la neglijență), nu vor putea depăși sumele achitate pentru utilizarea sau după caz, pentru accesarea acestui site.

DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerati de răspundere fără rezerve Specificatii-Tehnice.ro de la și împotriva oricăror pretenții, pierderi, costuri și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile rezonabile ale avocaților) suferite de către terțe persoane în legătură cu orice încălcare a acestor condiții de utilizare de către dumneavoastră și orice utilizare sau presupusă folosire a acestui site sub parola dvs. de către orice persoană, si de asemenea cu privire la:

1.      orice conținut pe care îl trasmiteți, afișați sau îl puneți în alt fel la dispoziție prin intermediul site-ului;

2.      utilizarea de către dumneavoastră a site-ului;

3.      orice încălcare de către dumneavoastră a prezentelor Condiții;

4.      orice acțiune întreprinsă de Specificatii-Tehnice.ro în cadrul investigării de către acesta, a unei încălcări suspectate a prezentelor Condiții sau în urma constatării sau hotărârii că a avut loc o încălcare a prezentelor Condiții;

5.      încălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale terților.

Această dispoziție de renunțare și despăgubire se aplică în cazul tuturor încălcărilor descrise în sau prevăzute prin prezentele Condiții. Această obligație va rămâne în vigoare și după încetarea sau expirarea prezentelor Condiții și/sau a utilizării, de către dumneavoastră, a site-ului. Confirmați că sunteți responsabil pentru toate utilizările site-ului prin intermediul Contului dumneavoastră și că prezentele Condiții se aplică oricărei și tuturor utilizărilor Contului dumneavoastră. Sunteți de acord să respectați prezentele Condiții și să apărați, să despăgubiți și să exonerați Specificatii-Tehnice.ro de și față de oricare și toate pretențiile și solicitările ce decurg din utilizarea contului dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea respectivă este autorizată expres de dumneavoastră sau nu. Confirmați că sunteți responsabil pentru toate utilizările Serviciului prin intermediul Contului dumneavoastră și că prezentele Condiții se aplică oricărei și tuturor utilizărilor Contului dumneavoastră.

Aceasta înseamnă că nu vă puteți întoarce împotriva Specificatii-Tehnice.ro a afiliaților, filialelor, administratorilor, directorilor, salariaților, agenților, partenerilor, antreprenorilor și licențiatorilor săi ca urmare a hotărârii acestora de a elimina sau a refuzului de a prelucra vreo informație sau vreun Conținut, de a vă avertiza, a suspenda sau întrerupe accesul dumneavoastră la site sau de a întreprinde orice alt demers în timpul investigației unei încălcări suspectate sau ca urmare a concluziei Specificatii-Tehnice.ro, că a avut loc o încălcare a prezentelor Condiții. Această dispoziție de renunțare și despăgubire se aplică în cazul tuturor încălcărilor descrise în sau prevăzute prin prezentele Condiții.

LEGEA APLICABILĂ

Site-ul și aceste Condiții de Utilizare vor fi prezentate, aplicate și executate în conformitate cu legile României fără referință la principiile legii conflictuale. Instanța competentă este cea din România.

Specificatii-Tehnice.ro nu admite prin acest paragraf că orice informație, material sau caracteristici/funcții care îi aparțin se pot utiliza în orice altă jurisdicție.

Site–ul nu este adresat persoanelor din orice jurisdicție unde (din cauza naționalității persoanei respective, rezidenței, cetățeniei sau oricărui alt element) publicarea sau accesarea site –ului vin în contradicție cu legile și reglementările locale.

Persoanele la care se referă aceste restricționări și prohibiții, nu trebuie să acceseze sau să utilizeze acest site. Prin accesarea sau utilizarea acestui site din proprie inițiativă, utilizatorul este direct răspunzător pentru respectarea legilor și normelor locale.

DIVERSE

Aceste Condiții de Utilizare constituie întregul acord între părți cu privire la subiectele menționate în prezenta secțiune. Nici o derogare ce emană de la Specificatii-Tehnice.ro cu privire la o anumită încălcare a prezentelor Condiții nu poate fi considerată a fi o renunțare implicită cu privire la orice încălcare precedentă sau ulterioară. Dacă orice prevedere a acestor Condiții va fi declarată nelegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, atunci acea prevedere va fi considerată separabilă de acești termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

Specificatii-Tehnice.ro și colaboratorii săi nu vor putea fi ținuți răspunzători pentru orice neexecutare sau executare cu întârziere cauzată de o acțiune ce este în afara controlului său rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la acte sau omisiuni ale terților, lipsă de provizii, nefuncționarea echipamentelor, război, greve, blocaje, incendii, inundații sau orice alte acte, orice lege, regulament, ordonanță sau alte acte sau ordine ce emană de la orice instanță judecătorească sau autoritățile statului, întârzieri, lipsuri, erori sau alte erori de pe Internet sau alte rețele de date.

 

 

Ultima revizuire: 2 decembrie 2013

Copyright 2013 Vertical Search SRL. Toate drepturile rezervate.